Serhij Ďakiv | Eat Rocks

Serhij Ďakiv

Serhij Ďakiv

Serhij Ďakiv

Mladý student čerstvě přijatý na malbu na UMPRUM. Momentálně tíhne k velmi charakteristické abstraktní formě postavené na geometrické kompozici jednoduchých těles v protiváze s malbou plochy a struktur. Inspiraci nachazí v detailních fragmentech města, v architektuře, v dekompozici písma, oškrábaných starých fasádách a mnohém dalším, co ho momentálně v okolí při tvorbě inspiruje. Jeho styl se velmi rychle vyvíjí a mění, přesto si v každém krátkém stylovém období umí udržet vizuální konzistenci a návaznost. Autor má cit pro aktuální vývoj malby a umí na něj velmi přirozeně svým stylem reagovat a nezaspat.

Tisky