Matyáš Maláč | Eat Rocks

Matyáš Maláč

Matyáš Maláč

Matyáš Maláč (1997) patří k nové generaci umělců, kteří vzešli z uměleckého prostředí inspirovaného městskou graffitti scénou, která se v Praze živě etabluje již více než 20 let. Dosavadní vývoj tvorby Matyáše Maláče a jeho přechod k abstrakci je do značné míry fascinující. Rychle vznikající série obrazů započaté zájmem o rostlinné motivy, krajinu nebo květinová zátiší, jsou zde podpořeny ohromným nasazením a energií, kterou mladý malíř nechává absorbovat do svých pláten. Realita se zde tříští a divákova pozornost je odváděna od mlhavě rozpoznatelných rostlin kamsi do prostoru za obrazem, do dálek a abstraktních tvarů. Přesto se však zdá, že až poslední série vytváří cestu k jasně rozpoznatelnému stylu. Na ArtBananě je Matyáš Maláč zastoupen pražskou galerií Indigo Space, která pravidelně vystavuje jeho práce také na veletrhu ArtPrague.

text: Ján Gajdušek

Tisky