Filip Vrba | Eat Rocks

Filip Vrba

Filip Vrba

Filip Vrba

Filip Vrba se stal za posledních 20 let jedním z nejvíce respektovaných pražských autorů streetartu. Zvládl svými věcmi ovlivnit několik generací po sobě a stále být o krok napřed. Práce s písmeny přetavená často do abstraktnější vizuální podoby není jediná věc, ve které vytvořil originální vlastní styl. Historicky legendární už jsou jeho obrovské věty, s promyšleným filosofickým nebo lyrickým sdělením, dlouhé i několik desítek metrů.

Filip Vrba je ale především malíř s jistým vlivem francouzské školy, kde před lety studoval. I když je velmi produktivní, jeho věci uvidíte zřídka. Výstavy má s velkým rozestupem od sebe v horizontu mnoha let a v mezičase je pro všechny spíše záhadou, na čem momentálně pracuje. Filip s klidem ignoruje aktuální vlnu trednů mladé generace umělců a s jasným autorským rukopisem se věnuje převážně malbě krajin. V autorově tvorbě je ostatně spjatost s přírodou vždy jistým způsobem patrná, ať už se jedná o malbu, objekt nebo jiný umělecký projev.

Tisky